Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bu teleskop ile alınan verileri herhangi bir yayınınızda kullanmanız durumunda lütfen aşağıdaki ifadeyi teşekkürler kısmına ekleyiniz :

Türkçe Metinler için :

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2016K12137 numaralı, İstanbul Üniversitesi’nin 3685 ve FBG-2017-23943 numaralı projeleri tarafından desteklenmiştir.

İngilizce Metinler için :

We acknowledge support from the Republic of Turkey Ministry of Development and Istanbul University with the project numbers 2016K12137 and 3685, FBG-2017-23943, respectively.

Write a comment…