Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ist60, İstanbul Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde çalışmalar yapan tüm araştırmacıların hizmetine açık bir teleskoptur. Ancak yine de elde edilen verilerin önemli bir kısmını isteyen herkesin erişimine açmak Gözlemevimiz için önemli bir görev olarak görülmektedir. Bu sebeple, robotikleşme sürecinde elde edilmiş test gözlemlerinin önemli bir kısmı aşağıdaki linkte erişime açılmıştır.


Verileri herhangi bir yayınınızda kullanmanız durumunda lütfen aşağıdaki ifadeyi teşekkürler kısmına ekleyiniz :

We acknowledge support from the Republic of Turkey Ministry of Development and Istanbul University with the project numbers 2016K12137 and 3685, FBG-2017-23943, respectively.


Toplam 113 farklı kaynağa ait 3112 görüntü aşağıdadır. Liste zamanla daha da güncellenecektir.

...